Wskazania buddyjskie

Wskazania buddyjskie

Buddyzm, czyli „Nauka Przebudzonego”, jest jedną z najstarszych religii świata. Liczy ona około 2600 lat. Jest to uniwersalny system filozoficzno-etyczny, który zajmuje się dobrem wszystkich żyjących stworzeń, od jednostki po społeczeństwo, nie wyróżniając nikogo.

Założycielem buddyzmu był pochodzący z północnyh Indii Siddhartha Gautama. Początkowo ta dharmiczno-nieteistyczna religia zwana była jako dharma lub sasana. Pojęcie „buddyzm” zostało wprowadzone do obiegu stosunkowo niedawno, przez zachodnich uczonych.

Religia ta nie posiada dogmatów, pozwalając człowiekowi na dowolne wgłębianie się w istotę buddyzmu oraz w Cztery Szlachetne Prawdy. Nie doświadczyła także wszystkich okropieństw, które dotyczyły np. chrześcijaństwa. Wyznawcy buddyzmu nie byli poddani działaniu inkwizycji, nie palono ksiąg buddyjskich i nie polowano na heretyków. Buddyzm zawsze był i będzie religią pokoju i tolerancji.

Aby osiągnąć wewnętrzny spokój, harmonię oraz zrozumienie świata i człowieka, należy kierować się wskazaniami buddyjskimi, które podzielić można na dwie kategorie:

 • wskazania w buddyzmie theravady,
 • wskazania w buddyzmie mahajany.

Theravada jest najstarszą szkołą buddyjską i oznacza „naukę starszych”. W jej skład wchodzi pięć wskazań panca-sila, osiem wskazań attha-sila oraz dziesięć wskazań dasa-sila.

Panca-sila dotyczy osób świeckich. Punkty zakładają:

 • nakaz powstrzymywania się od zabijania,
 • nakaz powstrzymywania się od kradzieży,
 • nakaz powstrzymywania się od uprawiania niewłaściwego seksu,
 • nakaz powstrzymywania się od kłamania i oszukiwania innych,
 • nakaz powstrzymywania się od spożywania alkoholu i narkotyków.

Attha-sila dotyczy również osób świeckich, ale posiadających zaawansowaną praktykę. Do nich zaliczyć można pomocników mnichów. W skład wskazań wchodzi wyżej wymieniona piątka oraz:

 • nakaz powstrzymywania się od spożywania posiłków po południu,
 • nakaz powstrzymywania się od tańca, śpiewu, malowania i perfumowania ciała oraz strojenia się,
 • nakaz powstrzymywania się od spania w wysokich i luksusowych łóżkach.

Dasa-sila dotyczy tych, którzy dopiero zaczynają swą podróż na drodze buddyzmu. Do wyżej wymienionej ósemki doliczyć trzeba dodatkowo:

 • nakaz powstrzymywania się od przyjmowania złota i srebra, tzn. ogólnie rozumianych środków płatniczych.

Około I wieku p.n.e. pojawił się nowy kierunek buddyzmu, Mahajana, który zakłada dziesięć wskazań, które są bardzo podobne do tych ze szkoły Theravady. Głoszą one:

 • nie zabijać,
 • nie kraść,
 • nie pragnąć seksu,
 • nie pić alkoholu i nie używać narkotyków,
 • nie mówić o błędach innych,
 • nie chwalić się,
 • nie być skąpym,
 • nie popadać w gniew i nie oczerniać Trzech Klejnotów – Buddy (założyciela religii), Dharmy (zasad etycznych) i Sanghi (wspólnoty buddyjskich mnichów).

Te pięć głównych wskazań zostało stworzonych, aby oczyścić trzy czynniki człowieka – jego ciało, umysł i mowę. Pomagają one współczesnemu człowiekowi, tak zdegenerowanemu w tych czasach, podbudować swój moralny i etyczny kręgosłup oraz zwalczać chorobę toczącą człowieka w zarodku. Są to nauki uniwersalne i oczywiste. Nie są to nakazy i zakazy, a jedynie zalecenia, których przestrzeganie pozwala na oczyszczenie się z choroby cywilizacyjnej.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.