Bodhicztitta jest z buddyzmie pojęciem mówiącym o osiągnięciu oświecenia mającym na celu pomoc wszystkim istotom w osiągnięciu dobra. Zadaniem bodhiczitty jest przyniesienie szczęścia wszystkim istotom, które czują, a