Nirwana – wolność od cierpienia

Nirwana - wolność od cierpienia

Nirwana to pojęcie występujące w buddyzmie, hinduizmie oraz innych naukach dharmicznych.

Jest stanem duchowym, wolnym od cierpienia i zmian. Odbywa się na bardzo zaawansowanym poziomie urzeczywistnienia. Nirwana stanowi wyspę, schronienie, ucieczkę i cel. Osiąga się ją dzięki pracy nad umysłem wraz z wyzbyciem się karmy. Stan nirwany łączy buddystów ze śmiercią.

W buddyzmie nirwana to wyzwolony od cyklu narodzin oraz śmierci (samsary) nieuwarunkowany stan ducha (skt asamskŗta dharma). Jako słowo składa się z przedrostka ni[r]- (ni, nis, nih)- „na zewnątrz, z dala od, bez” oraz rdzenia vâ[na] (pali vâti)- oznaczającego „powiew”. Osoba, która osiągnęła nirwanę uwolniła się tym samym od cierpienia, które ma swoje źródło w niewiedzy. Nie powstają wówczas splamienia oraz odpowiadająca im karma, zaś po śmierci nie dochodzi do następnego wcielenia. Często błędnie określa się nirwanę jako „zgaśnięcie”, a tak naprawdę oznacza „oświecenie”. Jest ona całkowitym wyzwoleniem się od wszystkich ziemskich pragnień.

Do osiągnięcia nirwany kierują ścieżki:

  1. Należytego poglądu.
  2. Należytego myślenia (wolne od żądzy, nieżyczliwości).
  3. Należytej mowy (brak obmowy, kłamstw).
  4. Należytego postępowania (brak kradzieży, zabójstw).
  5. Należytego sposobu zarobkowania.
  6. Należytego dążenia (wspierania dobra, usuwania zła).
  7. Należytej uwagi.
  8. Należytej koncentracji (medytacja).

W znaczeniu negatywnym określa się ją jako: tanhakkhaya – Ustanie pragnień; nirodha – Ustanie; virāga – Nieobecność pragnień. W znaczeniu pozytywnym to: śiva – Pomyślne, Dobre; sarana – Schronienie; khema – Bezpieczeństwo; pāra – Przeciwległy brzeg, Druga strona; tāna – Ochrona; dipa- Wyspa; śuddhi- Czystość; śanti- Spokój, Uspokojenie.

Nirwana to także „stan doskonałej szczęśliwości osiągnięty przez duszę” czy wchodzenie na wyższe piętra samoświadomości.

One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.