Mitra w tradycji buddyjskiej

Mitra w tradycji buddyjskiej

Uroczystość mitry – nazwa ceremonii mitry wywodzi się z sanskryckiego słowa „mitra” oznaczającego „przyjaciela”. Natomiast wedyjskie Mitra oraz awestyńskie Mithra pochodzą od awest. „mitra” („przysięga, pakt, ugoda, przyjaźń).

Na wzięcie udziału w uroczystości mitry decyduje się osoba praktykująca buddyzm, która ceni sobie rozwijanie mądrości, szczodrości (dana), metta oraz etyki w sensie buddyjskim. Chce ona dać temu zewnętrzny wyraz i podzielić się tym z przyjaciółmi należącymi do wspólnoty buddyjskiej. Stając się mitrą, daje się wyraz temu, że jest się buddystą, a także temu, że zamierza się wcielać w życie nauki Buddy i je praktykować. Jest to kolejny krok w wybranej przez siebie ścieżce duchowej.

Według buddyzmu słowo to charakteryzuje kogoś, kto zamierza praktykować Dharmę. Ceremonia mitry pozwala na pogłębienie swojej praktyki w społeczności buddyjskiej. Wyznawcy Buddy mogą pomóc takim adeptom poprzez organizowanie dla nich specjalnych zajęć, odosobnienia bądź kursu buddyzmu dla mitrów.

Można stać się mitrą, jeśli dany człowiek:

  • uważa się za buddystę,
  • chce kierować się w swoim życiu pięcioma wskazaniami etycznymi,
  • sądzi, że wspólnota buddyjska jest dla niego odpowiednia.

Adept mitry powinien również praktykować Dharmę od co najmniej sześciu miesięcy.

Dzisiaj uroczystość mitry rozpoczyna się zazwyczaj medytacją metta bhawana, potem następuje recytacja tzw. trzyczęściowej pudży, czyli nowoczesnego tekstu buddyjskiego przeplatanego mantrami oraz tradycyjnym tekstem Trzech Schronień i Pięciu Wskazań Etycznych. W trakcie ceremonii adept mitry symbolicznie ofiaruje statuetce przedstawiającej Buddę kwiat, świeczkę oraz kadzidełko. Po uroczystości uczestnicy zazwyczaj udają się na poczęstunek.

Mitraizm to kult solarnego boga Mitry (“Niezwyciężonego Boga Słońca”). Powstał w XIV p.n.e. Podstawowe misterium mitraistyczne stanowiły rytuały przejścia, inicjacji. Polegało to na zaprowadzeniu adepta do piwnicy bądź groty, tam ustawiano go pod wykutym otworem zasłoniętym kratą. Na tej kracie zabijano byka ciosem w kark. Inicjowany pokrywał się byczą krwią, niemal kąpiąc się w niej. W następnej kolejności wyprowadzano go na światło. Potem przez tydzień karmiony był wyłącznie mlekiem, niczym nowonarodzony.

Na dzień uroczystości mitry wybierany jest dzień przesilenia zimowego, czyli w kalendarzu słonecznym Dzień Narodzin, Zstąpienia Boga Mitra (25 grudnia). Kult Mitry naucza o oczyszczaniu Duszy i o życiu Duszy poprzez kolejne wcielenia aż do osiągnięcia całkowitego wyzwolenia bez konieczności narodzin oraz wstąpienia do wyższego świata.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.