Kim jest Dalajlama?

Kim jest Dalajlama

Dalajlama jest przedstawicielem szkoły gelug, zaliczanej do czołowych placówek buddyzmu tybetańskiego. Inaczej mówiąc Dalajlama to także żywy Budda oraz zwierzchnik lamaizmu. Wyznawcy tej religii w osobie Dalajlamy odnajdują symbol nieustającego współczucia, które przekazywane jest dla innych ludzi. Słowo dalajlama jest połączeniem wyrażeń ta-le, czyli ocean oraz bla-ma − lama. Tytuł ma podkreślać, że lama posiada tyle mądrości, ile jest wody w ocenie. Pierwszym Dalajlamą był Gendun Drup, który żył w latach 1391-1474. Natomiast przez 10 lat – do 1588 roku, tytuł III Dalajlamy nosił Sonam Gjatso.

Buddyzm tybetański zakłada, iż każdy Dalajlama jest istotą, która po śmierci ma możliwość dokonania świadomego wyboru swojego nowego wcielenia. Bardzo często Dalajlamowie podkreślają, gdzie narodzą się ponownie, tyle że już w innym ciele. Dlatego też, w oparciu o tybetańskie wierzenia, Dalajlama jest zawsze ten sam, z czasem zmienia wyłącznie swoje ciało. Tym samym numery, jakie otrzymują kolejni Dalajlamowie, są informacją o następnej inkarnacji. Dalajlamowie to także znawcy nauk tantrycznych w szkole gelug. Zajmują się nauczaniem i przekazywaniem swojej wiedzy kolejnym pokoleniem.

Od 1940 roku tybetańskim guru jest Tenzin Gjaco. XIV Dalajlama od 1959 roku przebywa na uchodźstwie, z racji niechęci wobec Tybetu, władz Chińskiej Republiki Ludowej. Mimo to Tenzin Gjaco aktywnie działa na rzecz Tybetu. XIV Dalajlama jest duchowym przywódcą Tybetańczyków. W pokojowy sposób stara się rozwiązać konflikt z Chinami, przez co zmuszony jest przebywać na poza Tybetem.

Tenzin Gjaco podróżuje po świecie, gdzie na wielu spotkaniach, stara się przedstawić trudną sytuację Tybetu. Poza tym nieustannie wydaje kolejne publikacje o życiu i religii. Był wielokrotnie odznaczony przez organizacje na całym świecie, m.in. Orderem Ecce Homo oraz Złotym Medalem Kongresu. W 1989 roku Tenzin Gjaco został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. XIV Dalajlama posiada również liczne doktoraty honoris causa (Uniwersytet Boloński, Columbia University w Nowym Jorku, Brandeis University w Bostonie oraz Uniwersytet Jagielloński).

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.