Historia buddyzmu

Historia buddyzmu

Historia buddyzmu jako religii i filozofii życiowej rozpoczyna się dwa i pół tysiąca lat temu, kiedy to Siddhartha Gautama doznał oświecenia podczas medytacji, przyjął imię Budda i postanowił swoim objawieniem podzielić się z ludźmi.

Siddhartha pochodził z królewskiego rodu, ale kiedy dowiedział się o okrucieństwie otaczającego go świata postanowił zrobić wszystko, by wyeliminować zło z życia ludzi. Podjął się więc początkowo nauki medytacji, by w ten sposób doznać oświecenia i wyeliminować ze świata cierpienie. Aby ludziom żyło się lepiej powinni według Buddy przestrzegać Czterech Szlachetnych Prawd, które właśnie są podstawą buddyzmu.

Pierwsza prawda to Szlachetna Prawda o Cierpieniu, druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia, trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia i czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia są to tzw. Dharmy, z którymi Budda ruszył na północ Indii, by nauczać ludzi i przekazywać je również uczniom, jakich posiadał tak, by jego objawienie było przekazywane szerzej.

Buddyzm na znaczeniu stracił około tysiąc lat temu, kiedy zaczęły wypychać go inne filozofie, najwięcej zwolenników zachował na terenach dzisiejszej Sri Lanki w południowo-wschodniej Azji. Dopiero w połowie dwudziestego wieku buddyzm został odkryty na nowo i znalazł swoich zwolenników na całym świecie. 1967 roku w Londynie założono stowarzyszenie mające na celu propagowanie buddyzmu i przybliżanie go ludziom. Nowa fascynacja buddyzmem pojawiła się za sprawą Sangharakszity, Anglika, który wiele lat spędził w Indiach, jako mnich i uznał on, że to, czego się tam dowiedział zaciekawi Europejczyków.

Ruch ten to Triratna. Filozofią założycieli tego ruchu jest powrócenie do jak najbardziej tradycyjnego buddyzmu niezmienionego naleciałościami, jakie pojawiły się przez setki lat od jego pojawienia się, ale starają się też oni stosować zasady buddyzmu tak, by nie przeszkadzał on we współczesnym świecie, by jego wyznawcy nie musieli porzucać swoich dotychczasowych zajęć, a jedynie dokonali przewartościowania swoich priorytetów. Czerpią też z odmian buddyzmu, jakim są Mahajana oraz Wadżrajana. Oblicza się, że na świecie obecnie jest około czterysta milionów wyznawców buddyzmu, a co roku powiększa się ich liczba, ponieważ coraz więcej osób szczególnie w krajach rozwiniętych nie wytrzymuje tempa życia, jakie im się narzuca i próbują zachować resztki niezależności poprzez oddawanie się medytacji i studiowanie prawd objawionych przez Buddę, która nakazuje tolerancję i wyzbycie się wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej wobec drugiego człowieka.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.