Bodhiczitta

Bodhiczitta

Bodhicztitta jest z buddyzmie pojęciem mówiącym o osiągnięciu oświecenia mającym na celu pomoc wszystkim istotom w osiągnięciu dobra. Zadaniem bodhiczitty jest przyniesienie szczęścia wszystkim istotom, które czują, a także zapewnienie im ulgi w cierpieniach.

Czyli znając filozofię buddyzmu jest to jego jedna z najważniejszych zasad, bez której żaden jej wyznawca nie stanie się prawdziwym buddystą. Według tybetańskiej szkoły bodhiczitta ma dwa aspekty: absolutny i względny – relatywny.

Ten pierwszy to wyrażenie pustki, nicości i przestrzeni, a druga to całkowite je przeciwieństwo, podzielić go można jeszcze na:

bodhiczitta zaangażowania, inaczej praktykę Sześciu Transcendentalnych Cnót,
bodhiczitta aspiracji, czyli chęć urzeczywistnienia Doskonałego Oświecenia.

Wobec tego najpełniejszy sens bodhiczitta to połączenie przywiązania do iluzji własnej natury i wynikające ze spontanicznego i nieograniczonego współczucie dla wszystkich czujących istot.

Wyróżnia się cztery cechy bodhiczitta, a są nimi:
bezstronność (wszystkie stworzenia przebywały w bezinteresownej wzajemnej miłującej dobroci wolnej od uprzedzeń w stosunku do przyjaciół i wrogów),
miłowanie dobroci (wszystkie stworzenia posiadły szczęście i przyczynę szczęścia),
współodczuwanie (wszystkie stworzenia wyzwoliły się od cierpień i przyczyn cierpień),
współradość (wszystkie stworzenia ciągle przebywały w szczęściu przekraczającym cierpienia).

Aby dojść do stanu rozwoju bodhiczitta trzeba także wykonać dziesięć czynów prowadzących do oświecenia, a mianowicie: żarliwie praktykować, podążać za instrukcjami nauczyciela, przebywać wśród zbawiennych przyjaciół, przywoływać współczujące myśli, pozbywać się nienawistnych myśli, nie dostrzegać i nie wytykać błędów innym, nie zazdrościć innym czegokolwiek, nie zniechęcać się, postrzegać wszystkich jak własne dzieci, nie wywyższać się po dokonaniu czegoś wielkiego. Jeśli wyznawca buddyzmu trzyma się bardzo rzetelnie tych wszystkich wytycznych to jest na najlepszej drodze do osiągnięcia oświecenia i stanu Buddy, czyli najwyższej mądrości, esencji umysłu.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.