lpatti Archive

Trening Zen

Zen jest nie tylko sztuką doświadczania każdej chwili w głębokiej harmonii, ale także poznawaniem siebie, całej natury, której jesteśmy częścią i dążenie do osiągnięcia nirwany.
Czytaj dalej

Wskazania buddyjskie

Buddyzm, czyli „Nauka Przebudzonego”, jest jedną z najstarszych religii świata. Liczy ona około 2600 lat. Jest to uniwersalny system filozoficzno-etyczny, który zajmuje się dobrem wszystkich żyjących stworzeń, od
Czytaj dalej

Kontemplacja w buddyzmie

Pojęcia „medytacji” i „kontemplacji” w buddyzmie nie są tożsame. Na medytację składa się wiele różnych praktyk, których zadaniem jest umożliwienie wejścia w stan kontemplacji. Medytacja jest pracą z
Czytaj dalej

Mitra w tradycji buddyjskiej

Uroczystość mitry – nazwa ceremonii mitry wywodzi się z sanskryckiego słowa „mitra” oznaczającego „przyjaciela”. Natomiast wedyjskie Mitra oraz awestyńskie Mithra pochodzą od awest. „mitra” („przysięga, pakt, ugoda, przyjaźń).
Czytaj dalej

Kim jest Dalajlama?

Dalajlama jest przedstawicielem szkoły gelug, zaliczanej do czołowych placówek buddyzmu tybetańskiego. Inaczej mówiąc Dalajlama to także żywy Budda oraz zwierzchnik lamaizmu. Wyznawcy tej religii w osobie Dalajlamy odnajdują
Czytaj dalej

Bodhidharma postać-legenda

Bodhidharma to postać-legenda w buddyzmie mahajany. Określany jako dwudziesty ósmy patriarcha buddyzmu indyjskiego i pierwszy patriarcha buddyzmu chan. Również w buddyzmie zen, Bodhidharmę uznaje się, że pierwszego patriarchę.
Czytaj dalej

Karma w buddyzmie

Słowo „karma” oznacza dosłownie „działanie”. W tradycji buddyjskiej jest to doktryna relacji między działaniami a siłami. Każde działanie tworzy bowiem pewną siłę, która z kolei powoduje następne działania.
Czytaj dalej